Навчальна частина

         Навчальна частина є самостійним структурним підрозділом коледжу, що виконує функції з організації навчально-виховного процесу, здійснює облік та звітність, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу. У своїй роботі навчальна частина керується Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими та нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом коледжу та наказами директора.

Основними завданнями навчального відділу є наступні види робіт:

  • Координація діяльності структурних підрозділів коледжу навчального спрямування.
  • Організація планування, удосконалення та контроль за виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій.
  • Планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, відділеннях.
  • Організація робіт із комплектування складу Державних екзаменаційних комісій та створення умов для їх роботи.
  • Контроль стану журналів навчальних занять.
  • Аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи ПЦК і кадрового забезпечення навчального процесу на підставі щорічних звітів голів ПЦК.
  • Облік роботи штатних та викладачів-сумісників коледжу.
  • Отримання, видача та реєстрація довідок, забезпечення відділень формами звітної документації.
  • Збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та відділеннях.