Історія коледжу

Коротка історична довідка та короткий опис сучасного стану

Коледж був заснований згідно з наказом Народного Комісара середнього машинобудування СРСР від 31.07.1944 року за №248с "О строительстве машиностроительного завода в г. Днепропетровске", до якого внесена постанова про організацію автомобільного коледжу(тоді технікуму), який і почав роботу з 25 жовтня 1944 року. Перша назва коледжу (технікуму) – автомеханічний, підготовка спеціалістів велась для Дніпропетровського автомобільного заводу, який почав будуватися, за такими спеціальностями:
- обробка металів різанням;
- автомобілебудування;
- інструментальне виробництво;
- ливарне виробництво;
- кувально-штампувальне виробництво.

З 1951 року коледж (нова назва – механічний технікум) підпорядкований Міністерству оборонної промисловості СРСР. З цього часу почалася підготовка спеціалістів з ракетно-космічної техніки за спеціальностями:
- двигуни літальних апаратів;
- корпуси літальних апаратів;
- прилади та системи управління.

На базі коледжа були створені і виділені в самостійні:
1956 рік – Павлоградський вечірній механічний технікум;
1958 рік – Дніпропетровський машинобудівний технікум;
1962 рік – Дніпропетровський радіоприладобудівний технікум.

З 1964 по 1991 рік коледж (технікум) знаходився у підпорядкуванні Міністерства загального машинобудування СРСР, а з 1991 року – Міністерства освіти України (далі Міністерства освіти і науки України).

У 1997 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №526 від 29.05.97 р. "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів" та Наказом Міністерства освіти України від 20.06.1997 р. №218 "Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти” коледж (технікум) увійшов до складу Дніпропетровського національного університету і має назву "Технікум ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету".

У 2008 році за наказом № 945 від 26 грудня 2008 р. ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Полякова М.В. навчальний заклад було перейменовано на Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Нині Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за першим рівнем акредитації за вісьма спеціальностями; за денною формою навчання – осіб, які мають документи державного зразка про базову загальну середню освіту та про повну загальну середню освіту; за заочною формою навчання – тільки осіб, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту.

За весь період існування коледж підготував близько 22 тисяч спеціалістів за денною формою навчання і більш як 5,6 тис. заочною.

Близько 90% випускників коледж розподіляє на базові підприємства, флагмани світового і вітчизняного ракетобудування: державне підприємство ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" (ВО ПМЗ) і державне "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля". Кращі випускники продовжують навчання в Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара та інших вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації міста. ДКРКМ ДНУ входить до складу науково-виробничого об'єднання "Коледж – ДНУ – ВО ПМЗ – Національний центр аерокосмічної освіти молоді України".

Коледж пишається своїми випускниками: ректором Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара професором Поляковим М.В., генеральним директором ВО ПМЗ Щеголем В.О.

Серед працівників коледжу – близько 40 колишніх його студентів, в тому числі заступники директора Мирошник В.Г., Сітарчук В.В., Переходник М.Г., голови предметних комісій Овчаренко Г.В., Бондаренко Л.І., Ланська С.С.

Для організації прийому студентів щорічно розробляється "Положення про приймальну комісію Дніпропетровського коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара” і видається наказ директора про створення приймальної комісії. Цим наказом створюється структура приймальної комісії та її підрозділи, екзаменаційна та апеляційна комісії.

До складу екзаменаційної комісії залучаються кращі викладачі коледжу.

Систематична профорієнтаційна робота з абітурієнтами передбачає зустрічі викладачів з випускниками шкіл та їх батьками, детальне знайомство їх з умовами та правилами прийому, зі спеціальностями, за якими ведеться підготовка, проведення Днів відкритих дверей, роботу виїзних агітбригад. В коледжі працюють підготовчі курси. Термін навчання на курсах – один, п’ять та вісім місяців.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечує 70 педагогічних працівників, з них: 50 – штатні викладачі, 20 – керівні та адміністративні працівники коледжу; всі мають відповідну освіту, досвід викладацької роботи. 38 педагогічних працівників коледжу мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 – педагогічне звання "викладач-методист", 2 – науковий ступінь "кандидат наук". 

Керівний склад із 11 осіб забезпечує управління педагогічним колективом коледжу згідно зі Статутом Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара та Положенням про коледж.

Навчально-матеріальна база

НМБ коледжу включає навчальний, лабораторний та технологічний корпуси, навчально-виробничі майстерні (НВМ) та гуртожиток. Всі будівлі коледжу знаходяться на одній території і створюють єдиний навчальний комплекс. 

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотечні фонди, навчально-методичні матеріали предметних комісій, навчальних лабораторій, електронні навчально-методичні ресурси. Бібліотека нараховує 70665 примірників, з яких навчальної і наукової літератури – 39238 примірників, художньої – 15471 примірник, 11 найменувань періодичних видань. Бібліотека постійно оновлюється україномовними підручниками, а також має в своєму розпорядженні спеціально-фахові періодичні видання. Коледж підключений до мережі Internet.