Нормативна база

Наказ № 175 від 13.02.2020року "Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара"
Завантажити

Положення про коледж
Завантажити

Політика забезпечення якості освітньої діяльності КРКМ ДНУ
Завантажити

Колективний договір
Завантажити

Правила внутрішнього розпорядку ДКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про пропускний та внутрішньооб'єктовий режим
Завантажити

Положення про педагогічну раду
Завантажити

Положення про методичну раду коледжу
Завантажити

Положення про атестацію педагогічних працівників
Завантажити

Положення ПЦК. Зміст планування ПЦК
Завантажити

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників
Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу
Завантажити

Положення про модульно-рейтингове оцінювання студентів
Завантажити

Положення про самостійну роботу студентів
Завантажити

Положення про переведення на індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання
Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію
Завантажити

Положення про плагіат
Завантажити

Положення про переведення студента з контракту на бюджет
Завантажити

Правила призначення стипендії У ДКРКМ ДНУ
Завантажити

Положення про гурток
Завантажити

Положення про порядок проведення практичної підготовкиздобувачів вищої освіти КРКМ ДНУ
Завантажити

Положення про студентське науково-дослідне товариство
Завантажити

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії
Завантажити

Штатний розпис на 2019 рік
Завантажити

Кошторис на 2019 рік
Завантажити