Нормативна база

Наказ № 175 від 13.02.2020року "Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара"
Завантажити

Положення про коледж ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про дистанційне навчання у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про атестацію педагогічних працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про забезпечення академічної доброчесності у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про методичну раду коледжу ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про наставництво педагогічних працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про педагогічну раду ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Порядок підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про навчально-методичний кабінет ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Політика забезпечення якості освітньої діяльності ФКРКМ ДНУ
Завантажити

Колективний договір
Завантажити

Правила внутрішнього розпорядку у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про пропускний та внутрішньооб'єктовий режим
Завантажити

Положення про циклову комісію
Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу
Завантажити

Положення про модульно-рейтингове оцінювання студентів
Завантажити

Положення про самостійну роботу студентів
Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію
Завантажити

Положення про переведення студента з контракту на бюджет
Завантажити

Правила призначення стипендії у ФКРКМ ДНУ
Завантажити

Положення про гурток ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти ФКРКМ ДНУ
Завантажити

Положення про студентське науково-дослідне товариство
Завантажити

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії
Завантажити