Фахові випробування

Зразок тесту вступного випробування з Української мови
Завантажити

Зразок тесту вступного випробування з математики
Завантажити

Спеціальність 131 Прикладна механіка
освітня програма - Зварювальне виробництво

Переглянути програму фахових вступних випробувань

Переглянути програму фахових вступних випробувань співбдесіди (pdf)

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
освітня програма - Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Переглянути програму фахових вступних випробувань (pdf)

Переглянути рограму фахових вступних випробувань співбдесіди (pdf)

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма - Монтаж і експлуатація ЕУ підприємств і ЦС

Переглянути програму фахових вступних випробувань (pdf)

Переглянути програму фахових вступних випробувань співбдесіди (pdf)