Порядок подання документів до коледжу

Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступників, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на адресу Приймальної комісії , в терміни, визначені в розділі VI Правил прийому до Коледжу. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструє уповноважена особа в Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії в день першого іспиту до його початку.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії, в терміни, визначені в розділі VI Правил прийому до Коледжу. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між Коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії, в терміни, визначені в розділі VI Правил прийому до Коледжу. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між Коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Зразки заяв:

- заява на базі 9 класів (завантажити);

- заява на базі 11 класів (завантажити);

- заява на базі ПТУ (завантажити).

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітнім рівнем фаховий молодший бакалавр (завантажити).

До заяви, поданої в електронній формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

- індивідуальний податковий номер платника ПДВ;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти;

- медичні довідки (форми 086 и 063);

- характеристика;

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

До заяв, які надсилаються електронною поштою, підкріплюються вищезазначені документи та відправляються на поштову скриньку приймальної комісії: pk@krkm.dnu.edu.ua

До заяв, які надсилаються засобами поштового зв’язку за допомогою письма з повідомлення про вручення, підкріплюються вищезазначені документи та відправляються на адресу приймальної комісії: 49089, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. О.М. Макарова, 27.