Нормативна база

Додано у репозиторій коледжу:
1. Положення про атестацію здобувачів фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
2. Положення про екзаменаційну комісію Фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
3. Положення про програму (силабус) у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
4. Положення про електронний навчально-методичний комплекс у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
5. Положення про систему електронного забезпечення освітнього процесу MOODLE Фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
6. Положення про репозиторій Фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
7. Стратегія розвитку Фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на 2022-2026 роки
8. Положення про індивідуальний навчальний план та реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
9. Положення про академічну довідку у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про методичну раду коледжу ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Концепція забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара на 2022-2026
Завантажити

Інструкція з планування робочого часу педагогічних працівників Фахового коледжу ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Завантажити

Наказ № 175 від 13.02.2020року "Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара"
Завантажити

Положення про коледж ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Стратегія розвитку ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара на 2022-2026
Завантажити

Положення про дистанційне навчання у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Тимчасове положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про атестацію педагогічних працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про забезпечення академічної доброчесності у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про наставництво педагогічних працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про педагогічну раду ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності педагогічних (науково-педагогічних) працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Порядок підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про навчально-методичний кабінет ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Політика забезпечення якості освітньої діяльності ФКРКМ ДНУ
Завантажити

Колективний договір
Завантажити

Правила внутрішнього розпорядку у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про пропускний та внутрішньооб'єктовий режим
Завантажити

Положення про циклову комісію
Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Завантажити

Положення про модульно-рейтингове оцінювання студентів
Завантажити

Положення про самостійну роботу студентів
Завантажити

Положення про екзаменаційну комісію
Завантажити

Положення про переведення студента з контракту на бюджет
Завантажити

Порядок формування рейтингу студентів для призначення академічних стипендій ФКРКМ ДНУ
Завантажити

Правила призначення стипендій ФКРКМ ДНУ (зі змінами та доповненнями)
Завантажити

Положення про гурток ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти ФКРКМ ДНУ
Завантажити

Положення про студентське науково-дослідне товариство
Завантажити

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії
Завантажити

Положення про індивідуальний навчальний план та реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

Положення про науково-методичну конференцію «Новаторський підхід у сучасному освітньому просторі»
Завантажити

Положення про конкурс методичних розробок ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік
Завантажити

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу у ФКРКМ ДНУ ім. О. Гончара
Завантажити