Відділення комп'ютерної та програмної інженерії

Відділення комп'ютерної та програмної інженерії

Завідувачка відділення комп'ютерної та програмної інженерії – Михайлова Валерія Олександрівна

МЕТА відділення КОМП'ЮТЕРНОЇ та ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ - підготовка фахівців, здатних самостійно вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері інформаційних технологій, із застосування сучасних знань та методів про інженерію та розробку програмного забезпечення.

 

Відділення КОМП'ЮТЕРНОЇ та ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ГОТУЄ:

 

1. Спеціальність 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / 121 SOFTWARE ENGINEERING

Галузь знань - 12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / 12 INFORMATION

Освітньо-професійна програма - РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / SOFTWARE DEVELOPMENT

Освітньо-професійний ступінь - ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР / APPLIED JUNIOR BACHELOR

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Сертифікат з акредитації спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, серія УД, № 04014273, від 01 червня 2021 року. Термін дії до 01.07.2028 р. Сертифікат про акредитацію ОПП серія ДС, №002202, від 30 травня 2022 року

Tип диплому та обсяги освітньо-професійної програми - Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС.

Термін навчання:

  • на основі БЗСО – 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям ПЗСО).

 

ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ студентів відділення КОМП'ЮТЕРНОЇ та ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ: програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси для його розробки, базові математичні, інформаційні, фізичні, економічні положення щодо створення та супроводу програмного забезпечення та його якості.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові задачі, пов’язані з розробкою, супроводом та забезпеченням якості програмного забезпечення.

ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ, що використовуються при підготовці фахівців: програмно-апаратні та інструментальні засоби розробки, супроводу та експлуатації програмних продуктів.

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА: Випускники цих спеціальностей можуть обіймати первинні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

  • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
  • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
  • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)
  • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
  • Технік із системного адміністрування
  • Технік-програміст

 

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи – дипломного проекту фахового молодшого бакалавра.

У роліку представлені дипломні роботи студентів спеціальності

Посилання на перегляд - перейти