Методичний кабінет

Давидюк Анжела Вікторівна - методист механічного відділення

Малик Олена Миколаївна - методист відділення КПІ

Григор'єва Ольга Вікторівна - методист технологічного відділення

Навчально-методичний кабінет Коледжу ракетно-космічного машинобудування – це своєрідний центр організації та методичної підтримки навчально-методичної роботи викладачів.

Методична робота у коледжі спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: викладач – циклова комісія – методична рада коледжу – педагогічна рада коледжу.

Основне завдання навчально-методичного кабінету - це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у навчально – виховний процес передові сучасні технології навчання і виховання.

Навчально-методичний кабінет займає особливе місце у життєдіяльності коледжу, у ньому накопичуються матеріали передового педагогічного досвіду, найкращі зразки навчально – методичних матеріалів викладачів, створюється банк педагогічних ідей, ініціюється робота обласних методичних об’єднань в рамках Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Дніпропетровської області, координується робота предметних (циклових) комісій, розробляються стратегії по впровадженню сучасних технологій навчання та передового педагогічного досвіду.

Навчально-методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні: відкритих, показових занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, засіданнях ПЦК.

Основним із пріоритетних завдань навчально-методичного кабінету є методична допомога викладачам у створенні сучасного навчально – методичного забезпечення з навчальних дисциплін. Мета такої допомоги - озброїти викладача знаннями про сучасні освітні технології, сприяти у втіленні та реалізації кожним викладачем Державних освітніх стандартів. Викладачами створюються підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації. Щорічно методичні розробки викладачів коледжу отримують призові місця серед ВНЗ І-ІІ р.а.; працює постійно діюча виставка кращих методичних посібників та розробок, проводиться традиційна конференція «Новаторський підхід у сучасному освітньому просторі».

На базі навчавльно-методичного кабінету викладачам-початківцям надається методична, фахова та інформаційна допомога; вони є учасниками педагогічних семінарів, відкритих занять досвідчених кваліфікованих викладачів, майстер – класів.