Психологічний супровід студентів

Психологічний супровід студентів

Oсновною метою діяльності практичного психолога коледжу є надання доступних і якісних послуг у сфері практичної психології, спрямованих на збереження і укріплення психологічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу; участь у забезпеченні адаптивного і комфортного освітнього простору для студентської молоді; здійснення психолого-педагогічної підтримки становлення й розвитку особистості студента.

Основними видами діяльності практичного психолога є:

1. Адаптація студентів першого року навчання до умов вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації;

2. Профілактична, просвітницька робота;

3. Збирання "цілісного портрету" студента;

4. Індивідуальне консультування, бесіда;

5. Профорієнтація студентів-випускників;

6. Корекційно-розвивальна робота (тренінги, вправи, ігри)

Психолог спрямовує свою діяльність за такими напрямками:

  • психологічна просвіта, основною метою якої є підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу у навчальному закладі – студентів, викладачів, батьків;
  • консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання студентів, виховання у них рис культурної, соціально зрілої особистості;
  • надання професійної допомоги керівництву університету у плануванні та оцінці ефективності освітньої діяльності;
  • психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у навчальному закладі, - пошук і виявлення обдарованих студентів, визначення причин неуспішності та незадовільної поведінки, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги з боку викладачів;
  • захист психічного і фізичного здоров’я студентів і викладачів, орієнтація на здоровий спосіб життя, попередження наркоманії, СНІДу, злочинності, расової нетерпимості, алкоголізму серед студентів;
  • взаємодія та координація зусиль з кураторами академічних груп коледжу, громадськими організаціями, студентським самоврядуванням, органами охорони здоров’я, соціальними службами для молоді, органами місцевого самоврядування;
  • проведення занять з елементами тренінгу.

Психолог реалізує такі проекти:

Психологічні години спілкування з елементами тренінгу – тренінги особистісного зростання, основними завданнями яких є розвиток у студентів лідерських якостей. До структури тренінгу входять ігри, вправи, спрямовані на командоутворення, розвиток комунікативної компетентності, впевненості в собі та уміння конструктивно розв’язувати конфліктні ситуації.

Психологічний супровід студентів І курсів – анкетування (з метою виявлення рівня адаптації), тренінгові заняття зі студентськими групами щодо згуртування колективу, формування життєвих цінностей, адекватної самооцінки, позитивного мислення та активної життєвої позиції.

Вас завжди готовий вислухати практичний психолог ДКРКМ ДНУ - Крошка Наталія Петрівна
КАБІНЕТ ПСИХОЛОГА ЗНАХОДИТЬСЯ НА 4 ПОВЕРСІ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПУСУ, № 41.
Послуги, що надаються, здійснюються на безоплатній основі.