Вільний вибір навчальних дисциплін

ІНСТРУКЦІЯ
щодо реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

 

1. Дисципліни вільного вибору здобувачів фахової передвищої освіти плануються на старших курсах. Вибір дисциплін відбувається у поточному навчальному році на наступний. Здобувач обирає навчальні дисципліни з вибіркових каталогів – коледжу та спеціальності, відповідно до переліку блоків та дисциплін за кожним блоком, наведених у заявах для кожної групи. З кожного наведеного блоку студент має обрати одну дисципліну.

 

2. Перелік дисциплін вільного вибору та описи до них (анотації) розміщені на сайті коледжу - перейти

 

3. Вибір дисципліни студентом відбувається за заявою, яку можна подати на відділення у друкованому (з особистим підписом) або електронному (з електронним підписом) вигляді.

Терміни подачі заяв – роз’яснять голови ЦК, керівники груп та завідувачі відділень.

Зразки заяв знаходяться на сайті коледжу - перейти

 

4. Поштові скриньки для подачі електронних заяв:

Механічне відділення - 1otd.mechanic@krkm.dnu.edu.ua

Відділення комп’ютерних технологій та систем (КТС) - 2otd.tehnolog@krkm.dnu.edu.ua

Відділення комп’ютерної та програмної інженерії (КПІ) - 3otd.kpi@krkm.dnu.edu.ua

 

5. За консультативною допомогою можна звертатись до керівника групи або завідувача відділення.