Методичний кабінет

 
 

Зарбалієва Тетяна Євгенівна -
завідувач навчально-методичного кабінету

Зарбалієва Тетяна Євгенівна працює на посаді завудувача навчально-методичного кабінету з 2012 року.

Організовує роботу відповідно до нових вимог сьогодення, які ґрунтуються на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково – методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

Тетяна Євгенівна надає методичну допомогу викладачам у складанні, коректуванні діючих навчальних програм навчальних дисциплін, індивідуальних планів, планів проведення занять.

Займається підготовкою та проведенням атестації педагогічних працівників коледжу.Надає допомогу головам предметних (циклових) комісій у оформленні атестаційної документації.

 

Коба Юлія Валеріївна - методист коледжу

Коба Юлія Валеріївна працює на посаді методиста коледжу з 2018 року. Уміло організовує колективні та індивідуальні форми роботи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу викладачів коледжу.

Юлія Валеріївна підтримує усі творчі починання колег, дбає про вдосконалення їх педагогічної майстерності. Вивчає стан навчально-методичної роботи у коледжі, узагальнює результати педагогічної діяльності колективу, визначає пріоритетні напрямки роботи.

Координує роботу з розроблення необхідної методичної документації, підготовку та проведення педагогічних рад і методичних заходів місцевого рівня.

Здійснює системний контроль за якістю педагогічного процесу у закладі, консультує педагогів з різних актуальних і проблемних питань.

Значну роботу проводить з молодими викладачами, очолюючи школу викладача-початківця.

 

Давидюк Анжела Вікторівна - методист механічного відділення

Малик Олена Миколаївна - методист відділення КПІ

Григор'єва Ольга Вікторівна - методист технологічного відділення

Навчально-методичний кабінет Коледжу ракетно-космічного машинобудування – це своєрідний центр організації та методичної підтримки навчально-методичної роботи викладачів.

Методична робота у коледжі спланована як відкрита, цілісна, динамічна, соціально-педагогічна система, яка носить комплексний характер, реалізується за рівнем: викладач – циклова комісія – методична рада коледжу – педагогічна рада коледжу.

Основне завдання навчально-методичного кабінету - це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у навчально – виховний процес передові сучасні технології навчання і виховання.

Навчально-методичний кабінет займає особливе місце у життєдіяльності коледжу, у ньому накопичуються матеріали передового педагогічного досвіду, найкращі зразки навчально – методичних матеріалів викладачів, створюється банк педагогічних ідей, ініціюється робота обласних методичних об’єднань в рамках Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Дніпропетровської області, координується робота предметних (циклових) комісій, розробляються стратегії по впровадженню сучасних технологій навчання та передового педагогічного досвіду.

Навчально-методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні: відкритих, показових занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, засіданнях ПЦК.

Основним із пріоритетних завдань навчально-методичного кабінету є методична допомога викладачам у створенні сучасного навчально – методичного забезпечення з навчальних дисциплін. Мета такої допомоги - озброїти викладача знаннями про сучасні освітні технології, сприяти у втіленні та реалізації кожним викладачем Державних освітніх стандартів. Викладачами створюються підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації. Щорічно методичні розробки викладачів коледжу отримують призові місця серед ВНЗ І-ІІ р.а.; працює постійно діюча виставка кращих методичних посібників та розробок, проводиться традиційна конференція «Новаторський підхід у сучасному освітньому просторі».

На базі навчавльно-методичного кабінету викладачам-початківцям надається методична, фахова та інформаційна допомога; вони є учасниками педагогічних семінарів, відкритих занять досвідчених кваліфікованих викладачів, майстер – класів.