Комісія соціально-історичних дисциплін

Предметна (циклова) комісія (ПЦК) соціально-історичних дисциплін

Викладачі комісії соціально-історичних дисциплін

Григор’єва Ольга Вікторівна -
голова ПЦК, викладач-методист, викладач вищої категорії.

Закінчила Дніпропетровський Національний Університет ім. Олеся Гончара.

Працює в коледжі з 1996 року.

Викладає дисципліни: Історія України

 

Шилова Наталія Анатоліївна -
викладач-методист, викладач вищої категорії.

Закінчила Дніпропетровський Національний Університет ім. Олеся Гончара.

Працює в коледжі з 2000 року./p>

Викладає дисципліни: Культурологія, Основи філософських знань.

 

Кібець Ірина Анатоліївна -
викладач першої категорії.

Закінчила Дніпропетровський Національний Університет ім. Олеся Гончара.

Працює в коледжі з 2004 року./p>

Викладає дисципліни: Всесвітня історія, Географія.

 

Струкуленко Анастасія Степанівна -
кандидат історичних наук, викладач першої категорії.

Закінчила Дніпропетровський Національний Університет ім. Олеся Гончара.

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Новобудовні археологічні експедиції 70–90-х років ХХ ст. та їх внесок у дослідження давньої історії північностепової Наддніпрянщини».

Працює в коледжі з 2011 року./p>

Викладає дисципліни: Людина і світ, Всесвітня історія, Основи філософських знань.

 

Гавриш Оксана Ігорівна -
викладач другої категорії.

Закінчила Дніпропетровський Національний Університет ім. Олеся Гончара.

Працює в коледжі з 2011 року./p>

Викладає дисципліни: Економічна теорія, Соціологія.

 

Досвідчені та молоді викладачі ПЦК творчо та відповідально ставляться до своїх професіональних обов’язків, демонструють належний рівень педагогічної майстерності та високі рейтингові бали, зберігають й примножують славні традиції нашого коледжу.


За предметною (цикловою) комісією (ПЦК) соціально-історичних дисциплін закріплені такі навчальні дисципліни:

  • Історія України;
  • Всесвітня історія;
  • Географія;
  • Людина і світ;
  • Правознавство;
  • Культурологія;
  • Основи філософських знань;
  • Економічна теорія;
  • Соціологія

Соціогуманітарні науки дають знання складних суперечливих процесів розвитку суспільства і тим самим сприяють зростанню соціальної зрілості людей, формуванню їхнього соціального мислення. Тому основним завданням викладачі предметної комісії вбачають формування у студентської молоді (майбутніх фахівців) гнучкості й системності мислення, усвідомлення основних закономірностей історичного процесу, розуміння нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, формування принципів філософського осмислення світу, засвоєння елементів правової культури та правових орієнтирів поведінки, розуміння сутності соціального життя, формування системи наукових поглядів на економічний розвиток суспільства, ознайомлення з духовними цінностями та пріоритетами різних культурних епох.

У системі організаційно-методичної роботи велика увага приділяється впровадженню засад Болонського процесу. Навчальний процес організовано за кредитно-модульною системою, впроваджено рейтингову систему оцінювання знань студентів.

Науково-методична робота викладачів циклової комісії представлена на педагогічних конференціях, науково-методичних семінарах та конкурсах. Методичні розробки викладачів Шилової Н.А., Григор’євої О.В., Кібець І.А., Струкуленко А.С. займали призові місця на міських та обласних конкурсах.

Колектив ПЦК створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента, становлення його адекватної громадсько-патріотичної життєвої позиції; спонукає бути готовим до вільного вибору, самостійності, компетентності й відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя. Для цього організована робота студентського гуртка соціально-історичних дисциплін «Studiorum». На міському квесті, присвяченому 70-річчю Перемоги команда студентів коледжу під керівництвом викладачів Григор’євої О.В. та Кібець І.А. посіла друге місце та прийняла участь у заключному обласному гала-концерті. На міському конкурсі-фестивалі студентських фільмів, присвяченому 70-річчю Визволення Дніпропетровська від німецьких загарбників творча робота студентів «Пам'ять палаючих літ» посіла ІІІ місце.

Дослідницькі роботи членів гуртка з історії та філософії неодноразово займали призові місця на студентських конференціях. Робота «Руїна та Гетьманщина очима Західної Європи» зайняла перше місце на студентській конференції «Руїна. Гетьманщина: уроки історії та сучасність». Краєзнавче дослідження «Дніпропетровськ в роки Великої Вітчизняної війни» посіло третє місце на конференції присвяченій 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні «Пам’ятаємо – значить живемо!».

Під керівництвом викладачів Шилової Н.А., Струкуленко А.С., Полтавець О.С. наші студенти займають призові місця на олімпіадах з філософії, культурології, соціології, правознавства.