Державне замовлення

Погоджені пропозиції про вступ 2022 за державним замовленням

Державне замовлення 2022 року
Завантажити

 

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра
Завантажити