Кузьменко Михайло Юрійович

Електробезпека

Лекції
Завантажити

Лабораторні роботи
Завантажити

Електрорадіовимірювання

Лекції+лабораторні роботи
Завантажити

Лабораторні роботи
Завантажити

Самостійна робота
Завантажити

Питання до заліку
Завантажити

Електричні та технічні вімірювання

Лабораторні роботи
Завантажити

Самостійна робота
Завантажити

Питання до заліку
Завантажити

Налагодження електроустаткування

Лекції
Завантажити

Лабораторні роботи
Завантажити

Питання до заліку
Завантажити

Основи проектування та конструювання електроустановок

Практичні роботи
Завантажити