Байбуз Олег Григорович

Комп’ютерна графіка та анімація

Лекції
Завантажити

Лабораторні роботи
Завантажити

Залік
Завантажити

Модульно – рейтингова система оцінювання успішності студентів
Завантажити

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів
Завантажити